Team building

TEAM BUILDING DISCOVER ME

Ngày cập nhật 11/08/2020

CHALLENGE ME “WE ARE WOLF”

  • Thể thức: chia thành 4 đội - mỗi đội có từ 10-12 thành viên
  • Tổng thời gian: 90p – 120p
  • Nội dung trò chơi:

Các thành viên của các đội sẽ bắt đầu bước vào 1 vùng chiến thuật, mỗi thành viên mang tâm thế là 1 người lính với sứ mệnh “TOGETHER WE WILL SUCCEED”.

Tổng cộng có 4 trạm thử thách, mỗi trạm sẽ có 2-3 chướng ngại vật. Các đội cùng nhau hoàn thành tất cả các trạm, đội nào hoàn thành với thời gian ngắn nhất sẽ là đội chiến thắng.

  • Trạm 1: Sức Mạnh (Power)
  •  Trạm 2: Tốc Độ (Speed)
  •  Trạm 3: Khéo Léo (Skill)
  •  Trạm 4: Thăng Bằng (Balance)

Yêu cầu: Tất cả các thành viên phải cùng nhau vượt qua hết tất cả các trạm mới được tính điểm.

MỤC TIÊU: Đẩy tinh thần đoàn kết giữa các thành viên lên mức cao nhất, giúp các thành viên hiểu được ý nghĩa của sự cộng tác.

 

 
 

Bài viết khác: